Produkter

Styckningsalternativ för lammlåda


Klicka på de röda alternativen för att se bilder

Lammskinn från 1500:-1. Finstyckning -145kr/kg

Lårstekar & bogstekar med ben, lägg, slaksidor entrecôte/kotletter i skivor, revben.


2. Finstyckning +  -150kr/kg

Benfria nätade lårstekar, benfria nätade bogstekar, entrecôte/kotletter i skivor, revben,

färs


3. Detaljstyckning - 155kr/kg

Benfria nätade lårstekar, benfria nätade bogstekar,

benfri entrecôte, rostbiff, innanlår,

ytterfilé, innerfilé, revben,

färs


4. Gourmetstyckning - 155kr/kg

Benfria nätade stekar, benfria nätade bogstekar,

benfri entrecôte, rostbiff, innanlår,

lammracks, kotletter, revben,

färs


5. Grillstyckning - 150kr/kg

Allt i skivor

(baklår, bog, entrecôte, kotletter), revben,

färs


6. Helt lamm - 140kr/kg


Tillval:

Vakuumpacketering 275:-

Allt kött i lammlådan kommer

vakuumpacketerat, färsen i 500g paket. Rekommenderas!


Etikettmärkning på vakuumpacketerat 125:-

Alla bitar är märkta med etiketter


Önskas halv lammlåda tillkommer det en avgift på 215:- för obligatorisk vakuumpacketering samt för delningen.Kilopriset är baserat på hela djurets slaktkropp. Den slutgiltiga vikten på köttet i lådan skiljer sig lite mellan de olika styckningsalternativen beroende hur mycket som är benfritt osv.

Vanligtvis väger lammen mellan 19-24kg vid slakt.

Prisexempel för en grillstyckning med vakuumpacketering om lammet väger 22kg:

22kg x 150kr/kg + 275kr = 3575:-